Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Μ.Ε.

Πρόεδρος

Παπανικολάου Γιάννης  (Τηλ.: 6948072169 / supertenfw04@hotmail.com)

Αντιπρόεδρος

Παπανικολάου Γιάννης  (Τηλ.: 6948072169 / supertenfw04@hotmail.com) 

Γραμματέας

Κουντούρης Χριστόφορος (Τηλ.: 6932911444 / chrkount@hotmail.com)

Ταμίας

Ζωτιάδης Κώστας (Τηλ.: 6944334312 / info@tagmodels.gr) 

Μέλη

Λυκούργος Δανέλης  (Τηλ.: 6932442503 / leedanelis@gmail.com)
Κώστας Γιαννίτσας (Τηλ.:6945807677 / k.giannitsas@antlog.gr)


Αναπληρωματικά Μέλη