Πρωτάθλημα 1/1 / 1/10 Nitro On Road / FRT / 2020-09-06 -

Άτομα αγώνα  • Αλυτάρχης Παπανικολάου Γιάννης

  • Τεχνικός Έλεγχος 

  • Γραμματεία Αντζουλάτος Γαρβιήλ

Αποτελέσματα αγώνα