Διοικητικό Συμβούλιο - ΕΛ.Μ.Ε.


Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Μ.Ε.

Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169)
Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548)
Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)
Βώβος Βαγγέλης (6332216052)
Κενκές Φώτης (6948461312)
Κωστόπουλος Γιάννης (6973301672)
Γιαννίτσας Κώστας (6906454063)

Πρόεδρος

Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169) 

Αντιπρόεδρος

Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548) 

Γραμματέας

Κωστόπουλος Γιάννης (6973301672)

Ταμίας

Βώβος Βαγγέλης (6332216052)

Μέλη


Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)
Κενκές Φώτης (6948461312)
Γιαννίτσας Κώστας (6906454063)

Αναπληρωματικά Μέλη
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου