Διοικητικό Συμβούλιο - ΕΛ.Μ.Ε.


Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Μ.Ε.

Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169)
Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548)
Βώβος Βαγγέλης (6332216052)
Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)
Γιαννίτσας Κώστας (6906454063)

Πρόεδρος

Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169) 

Αντιπρόεδρος

Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548) 

Γραμματέας

Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548)

Ταμίας

Βώβος Βαγγέλης (6332216052)

Μέλη

Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)
Γιαννίτσας Κώστας (6906454063)

Αναπληρωματικά Μέλη