1/10 EP Off Road 2wd - ΕΛ.Μ.Ε.


Hall Of Fame

1/10 EP Off Road 2wd

Electric 1/10 Off Road 2WD
Χρονιά Κατάταξη
2010

1. Νίκος Φλούδας
2.
Γρηγόρης Κοντούζογλου
3. Νίκος Ανδρουλιδάκης

2011 1. Νίκος Φλούδας
2. Δημήτρης Φωτεινός
3. Κώστας Ζαχαρόπουλος
2012 1. Νίκος Ανδρουλιδάκης
2. Αργύρης Παπαγιαννακόπουλος
3. Δημήτρης Φωτεινός
2013 1. Αργύρης Παπαγιαννακόπουλος
2. Δημήτρης Αμαξάς
3. Νίκος Φλούδας
2014 1. Νίκος Φλούδας
2. Δημήτρης Αμαξάς
3. Διονύσης Συκιανάκης
2015 1. Παπανικολάου Γιάννης
2. Φλούδας Νίκος
3. Φωτεινός Δημήτρης
2016 1. Αμαξάς Δημήτρης
2. Παπανικολάου Γιάννης
3. Μολίνας Γρηγόρης
2017 1. Αμαξάς Δημήτρης
2. Φωτεινός Δημήτρης
3. Φλούδας Νίκος
2020 1. Δημήτρης Ιωαννίδης
2. Αγραφιώτης Κωνσταντίνος
3. Κούτρας Ανδρέας
2021 1. Ιωαννίδης Δημήτρης
2. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
3. Δριβέλας Αλέξανδρος