1/10 EP Off Road 4wd - ΕΛ.Μ.Ε.


Hall Of Fame

1/10 EP Off Road 4wd

Electric 1/10 Off Road 4WD
Χρονιά Κατάταξη
2007 1. Μπουρνιάς Βασίλης
2. Νικολακόπουλος Νίκος
3. Χατζηκουβάς Κώστας
2008 1. Θεολογίτης Στέλιος
2. Μπουρνιάς Βασίλης
3. Φωτεινός Δημήτρης
2009 1. Μπουρνιάς Βασίλης
2. Φωτεινός Δημήτρης
3. Αμαξάς Δημήτρης
2010 1. Κώστας Ζαχαρόπουλος
2. Γιώργος Αμαξάς
3. Βασίλης Λύκαρης
2011 1. Γιώργος Αμαξάς
2. Παπανικολάου Γιάννης
3. Αμαξάς Δημήτρης
2012 1. Δημήτρης Τσίγκος
2. Σταμάτης Κοντούζογλου
3. Παπανικολάου Γιάννης
2013

1. Παπανικολάου Γιάννης
2. Αργύρης Παπαγιαννακόπουλος
3. Βασίλης Μπουρνιάς

2014

1. Φλούδας Νίκος
2. Αμαξάς Δημήτρης
3. Παπανικολάου Γιάννης

2015

1. Παπαρέγκας Τάσος
2. Παπαρέγκας Γιάννης
3.Φλούδας Νίκος

2016

1. Παπαρέγκας Τάσος
2. Ντελμπεντέρης Βαγγέλης
3. Παπανικολάου Γιάννης

2017

1. Φωτεινός Δημήτρης
2. Κατεχάκης Νίκος
3. Φλούδας Νίκος

2019

1. Σάββας Θεοδώρου
2. Μπολυμένης Παναγιώτης
3. Φουσκοκολάκης Βαγγέλης

2020

1. Δημήτρης Ιωαννίδης
2. Τάσος Παπαρέγκας
3. Ηλίας Αρκουδάρης

2021

1.Ιωαννίδης Δημήτρης
2.Κατσιγιάννης Χρήστος
3.Δημητρόπουλος Περικλής

 

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου