Η ΕΛ.Μ.Ε από το 2012 θα έχει φύλλο αγώνα το οποίο θα συμπληρώνεται από τον εκάστοτε Αλυτάρχη του αγώνα καθώς και την τριμελή επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τον Αλυτάρχη πριν την έναρξη του αγώνα. Σε κάθε αγώνα ο αλυτάρχης επιλέγει τυχαία 3 αγωνιζόμενους που θα αποτελούν την επιτροπή αγώνα. Τα ονόματα τους θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και θα είναι εκείνοι που σε συνεργασία με τον αλυτάρχη, υπεύθυνα και με σοβαρότητα θα εκδικάζουν την όποια ένσταση.

Μπορείτε να δείτε το φύλλο αγώνα κάνοντας κλίκ στο ακόλουθο σύνδεσμο

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ