Κανονισμοί 2020 - ΕΛ.Μ.Ε.


Κανονισμοί 2020

Γενικοί ΚανονισμοίΜέτρα Προφύλαξης

Τελευταία Ενημέρωση 22/9/2020 16:12 μμ

Αλλαγές/προσθήκες στην ¶3,6 των κανονισμών της κατηγορίας Nitro 1/8 GT 22/09/2020
Ενημέρωση αντικατάστασης ελαστικού στην κατηγορία 1/10 Electric On Road Modified ¶3.5.1 24/07/2020
Ενημέρωση αντικατάστασης ελαστικού στην κατηγορία 1/10 Electric On Road Stock ¶3.6.1 24/07/2020
Τροποποίηση στους κανονισμούς 1/10 Electric On Road Modified ¶3.3.3. σχετικά με το όριο της μέγιστης τάσης που επιτρέπεται να μπει αγωνιζόμενος 13/07/2020 12:06
Προσθήκη στους Γενικούς Κανονισμoύς νέας ενότητας "ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ" 30/6/2020
Διόρθωση στους κανονισμούς 1/8 GT On Road ¶3.7.1 19/6/2020
Διόρθωση στους κανονισμούς 1/8 GT On Road ¶3.4.4 12/6/2020
Προσθήκη "Μέτρα Προφύλαξης" 11/6/2020
Νέοι Κανονισμοί 11/6/2020
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου