Κανονισμοί 2021 - ΕΛ.Μ.Ε.


Κανονισμοί 2021Μέτρα Προφύλαξης λόγο Covid-19

Τελευταία Ενημέρωση 17/06/2021 11:45

17/06/2021 Διευκρίνιση στους Γενικούς Κανονισμούς παράγραφο 6.7.2
04/06/2021 Διευκρίνιση για την χρήση της όπισθεν Electric 1/10 On Road (Modified Stock)
04/06/2021 Διευκρίνιση για την χρήση της όπισθεν Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
04/06/2021 Διευκρίνιση σχετικά με βελτιωτικά/νερό για τα ελαστικά για Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
04/06/2021 Προσθήκη για περιπτώσεις ισοβαθμίας και ακύρωσης Πρωταθλήματος Γενικών Κανονισμών
01/06/2021 Διόρθωση για το ύψος του φτερού της αεροτομής Electric 1/10 On Road (Modified Stock)
01/06/2021 Προσθήκη γόμας ελαστικών Nitro 1/10 On Road
31/05/2021 Προσθήκη δοκιμαστικού και αλλαγή διαδικασίας προκριμματικών Nitro 1/8 Off Road και Electric 1/8 Off Road
26/05/2021 Αλλαγή στους Γενικούς Κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο πληρωμής της ετήσιας συνδρομής
24/05/2021 Λεκτικές διορθώσεις Nitro 1/8 Off Road και Electric 1/8 Off Road
24/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road (Modified Stock)
23/05/2021 Διοόρθωση συνδέσμου κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
21/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
21/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγορίας Nitro 1/10 On Road
21/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγορίας Nitro 1/5 Large Scale
21/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 Off Road και Electric 1/8 Off Road
21/05/2021 Προσθήκη κανονισμών κατηγορίας Nitro 1/8 GT
21/05/2021 Μορφοποίηση Γενικών Κανονισμών
13/05/2021 Εισαγωγή Νέων Γενικών Κανονισμών
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου