Κανονισμοί 2022 - ΕΛ.Μ.Ε.


Κανονισμοί 2022Μέτρα Προφύλαξης λόγο Covid-19

Τελευταία Ενημέρωση 05/11/2022 12:16

05/11/2022 Επεξήγηση για την θέση στην εξέδρα απο τους οδηγούς (Γενικούς Κανονισμούς, Nitro 1/8 Off Road)
05/11/2022 Επεξήγηση για τον αριθμό και τον τρόπο που δημιουργούνται οι σειρές (Γενικούς Κανονισμούς, Electric 1/10 On Road, Electric 1/10 Off Road)
05/11/2022 Προσθήκη εξαίρεσης στην περίπτωση ενημέρωσης καθυστερημένης άφιξης οδηγού Γενικούς Κανονισμούς.
26/09/2022 Διόρθωση στον αριθμό ελάχιστων συμμετοχών στην κατηγορία Nitro 1/10 On Road
27/05/2022 Αισθητικές διορθώσεις στους Γενικούς κανονισμούς και κατηγοριας Nitro 1/5
05/04/2022 Προσθήκη νέου επιτρεπόμενου καπακιού για την κατηγορία Electric 1/10 On Road FWD
15/03/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/10 On Road
14/03/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road FWD
11/03/2022 Διευκρίνιση στους κανονισμούς των Nitro 1/8 GT και Electric 1/8 με τα κολωνάκια στήριξης του καπακιού
08/03/2022 Διευκρίνιση στους κανονισμούς των Electric 1/10 On Road (Modified, Stock) σχετικά με τον αριθμό επιτρεπόμενων ελαστικών για κάθε κατηγορία
02/03/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριας Nitro 1/5
02/03/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 GT και Electric 1/8
02/03/2022 Διευκρίνιση στους Γενικούς Κανονισμούς σχετικά με τις συνθήκες που θεωρείται διπλή συμμετοχή σε αγώνα 2 κατηγορίων την ίδια μέρα
22/02/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 Off Road και Electric 1/8 Off Road
22/02/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
22/02/2022 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
22/02/2022 Εισαγωγή Νέων Γενικών Κανονισμών


OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου