Υπεύθυνοι Κατηγοριών - ΕΛ.Μ.Ε.

Υπεύθυνοι Κατηγοριών 20221/8 Nitro Off Road & 1/8 Electric Off Road
Σταθόπουλος Βασίλης (6944648548) & Γιαννίτσας Κώστας (6906454063)


1/10 Nitro On Road:
Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169)


1/8 Nitro GT On Road 
Παπανικολάου Ιωάννης (6948072169) & Βώβος Βαγγέλης (6932216052)


1/5 LARGE SCALE
Βώβος Βαγγέλης (6932216052)


1/10 Electric On Road
Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)


1/10 Electric Off Road 2WD, 4WD, Short Course 2WD
Νικολακόπουλος Νίκος (6979774926)