»22/09/2020

Αριθμοί EFRA των μελών

Αγαπητά μέλη,

 

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε μια αναδιάρθρωση του μητρώου μελών μας και δημιουργήθηκε νέα αντιστοίχιση για τους αριθμούς μέλους που αφορούν την EFRA. Ως αποτέλεσμα σε κάποια μέλη έχουν δοθεί νέοι -σωστοί- αύξοντες αριθμοί.

Κάθε μέλος για να διαπιστώσει τον αριθμό που του αντιστοιχεί θα πρέπει να επιλέξει την καρτέλα «Γίνετε Μέλος» στο κεντρικό μενού, άφου πρώτα έχει συνδεθεί, όπου θα εμφανισθεί σελίδα με τα στοιχεία του.

Αν δεν εμφανίζεται αριθμός μέλους EFRA, θα υπάρχει σχετική επιλογή κάθε μέλος να αιτηθεί αριθμό.

Αριθμό EFRA χρειάζετε να έχουν τα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν σε διεθνείς αγώνες μόνο.
 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.