Μέτρα προφύλαξης την ημέρα του αγώνα, συνέχεια - ΕΛ.Μ.Ε.
»03/09/2021

Μέτρα προφύλαξης την ημέρα του αγώνα, συνέχεια

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε σχετικά με το τι θα χρειάζεται να προσκομίσετε λόγω του COVID-19.
Μέχρι πρότινος έπρεπε όλοι (οδηγοί – μηχανικοί) να φέρνετε αρνητικό self test. Με τις αλλαγές που ισχύουν, πλέον θα πρέπει να έχετε μαζί σας ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή χαρτί νόσησης ή rarid/self test.
Επίσης, θα υπάρχει και θερμομέτρηση κατά την παράδοση των παραπάνω εγράφων.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ