Πρακτικά Δ.Σ. της 01/03/2022 - ΕΛ.Μ.Ε.


Προηγούμενο νέο Επόμενο νέο


»05/03/2022

Πρακτικά Δ.Σ. της 01/03/2022

Αγαπητά μέλη,

Την Τρίτη 01/03/2022 έγινε συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

Θέματα που συζητήθηκαν

  • Έγινε έλγχος του ταμείου
  • Διευκρίνηση στους Γενικούς Κανονισμούς σχετικά με τις συνθήκες που θεωρείται διπλή συμμετοχή σε αγώνα 2 κατηγορίων την ίδια μέρα
  • Κανονισμοί Nitro 1/5
  • Κανονισμοί Nitro 1/8 GT και Electric 1/8 GT
  • Τα μέλη θα χρεώνονται με 4% του ύψους της συναλλαγής όταν χρσηιμοποιείται σαν μέθοδος πληρωμής το PatyPal αντί το σταθερό 1.5€ ποσό που ίσχυε μέχρι τώρα
  • Στην περίπτωση που γίνεται τραπεζική μεταφορά άλλης τράπεζας εκτός της Eurobank και το μέλος δεν έχει επιλεξεί να χρεωθεί το κόστος της, θα ενημερώνεται ο λογαριασμός του μέλους με το αντίτιμο που έγινε κατάθεση και θα εμφανίζεται η διαφορά στα στοιχεία του

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

 

 

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου