Λίστα επαγγελμάτων μελών και Επικαιροποίηση στοιχείων μελών - ΕΛ.Μ.Ε.


Προηγούμενο νέο Επόμενο νέο


»01/08/2022

Λίστα επαγγελμάτων μελών και Επικαιροποίηση στοιχείων μελών

Αγαπητά μέλη,

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα των υπολοίπων μελών της ΕΛ.Μ.Ε..

Υλοποιήθηκε νέα σελίδα που θα την βρείτε κάτω από την κεντρική επιλογή «Η Ένωση» με ονομασία «Λίστα Επαγγελμάτων μελών».

Τα μέλη που θέλουν να εμφανίζονται στην λίστα αυτή θα πρέπει να έχουν επιλέξει να είναι δημόσιο το επάγγελμα τους. Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί το «Στην λίστα επαγγελμάτων» από την κεντρική επιλογή «Τα στοιχεία σας».

Με αφορμή αυτή την προσθήκη, προστέθηκε και η δυνατότητα αλλαγής επιλεγμένων πεδίων των στοιχείων του μέλους, όπως

  • Email
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση
  • Επάγγελμα

Όπως καταλαβαίνεται για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η πληροφορία θα πρέπει τα στοιχεία σας να είναι επικαιροποιημένα, συνεπώς θα θέλαμε με την πρώτη ευκαιρία να επικαιροποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και θα πρέπει να δηλώνετε ρητώς ότι δίνεται τη συγκατάθεση σας στην ΕΛΜΕ να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Ενημερώθηκαν και οι Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου με τα νέα δεδομένα.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου