Πρακτικά Δ.Σ. της 28/09/2023 - ΕΛ.Μ.Ε.


Προηγούμενο νέο Επόμενο νέο


»29/01/2024

Πρακτικά Δ.Σ. της 28/09/2023

Αγαπητά μέλη,

Την Πέμπτη 28/09/2024 έγινε συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε. με τα ακόλουθα θέματα

  • Συζήτηση για αυτοματοποίηση της πληρωμής στον λογιστή
  • Συζητήσεις/προτάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων για το 2024
  • Ο αγώνας Electric 1/10 On Road Stock, Modified θα γίνει με την παλιά μορφή
  • Να φτιαχτεί το βιβλίο εξόδων μόλις αποκτηθεί πρόσβαση στον λογαριασμό στην τράπεζα
  • Συζήτηση για την επικείμενη Γενική Συνέλευση και εκλογές
  • Πρόταση για κλήρωση σε ιδιωτικούς αγώνες με δώρο μια συμμετοχή σε αγώνα της ΕΛ.Μ.Ε. (μια φορά για κάθε κατηγηορία)

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

 

 

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου