Σύνθεση νέου Δ.Σ. - ΕΛ.Μ.Ε.


Προηγούμενο νέο Επόμενο νέο


»07/02/2024

Σύνθεση νέου Δ.Σ.

Αγαπητά μέλη,

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 01/02/2024 μετά από ψηφοφορία, όπως ορίζει το καταστατικό της λέσχης, συγκροτήθηκε αυτό σε σε Σώμα και η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η κάτωθι .

Πρόεδρος
Παπανικολάου Γιάννης

Αντιπρόεδρος
Νικολακόπουλος Νίκος

Γραμματέας
Πιπέρογλου Αλέξανδρος

Ταμίας
Βώβος Βαγγέλης

Μέλοι
Κωστόπουλος Ιωάννης
Σταθόπουλος Βασίλης
Παπαϊωάννου Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος Κενκές Φώτης


Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου