Ενημέρωση αλλαγής για χρέωσης διήμερου αγώνα - ΕΛ.Μ.Ε.


Προηγούμενο νέο Επόμενο νέο


»12/04/2024

Ενημέρωση αλλαγής για χρέωσης διήμερου αγώνα

Αγαπητά μέλη,

Όπως γνωρίζετε, στους διήμερους αγώνες της ΕΛ.Μ.Ε., απασχολούνται τα άτομα της διοργάνωσης για 2 ημέρες, οπότε και τα κόστη της διοργάνωσης είναι αυξημένα. Για να καλυφθεί το επιπλέον κόστος, η συμμετοχή σε διήμερους αγώνες θα επιβαρύνεται με 5 ευρώ επιπλέον από τούδε και στο εξής.

Όσοι οδηγοί έχουν ήδη πληρώσει για κάποιον επομενο διήμερο αγώνα, το επιπλέον κόστος των 5 ευρώ θα χρεωθεί στο λογαριασμό τους και θα πληρωθεί σε επόμενη συμμετοχή.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου