Αποτελέσματα Αγώνα 1/10 EP On Road TC-Πρωτάθλημα 1:3 - ΕΛ.Μ.Ε.


Πρωτάθλημα 1:3 / 1/10 EP On Road TC / RCmaniacs Argos / 2021-07-11 -

Άτομα αγώνα  • Αλυτάρχης Παπανικολάου Γιάννης

  • Τεχνικός Έλεγχος Αρβαβίτης Γιάννης

  • Γραμματεία Αντζουλάτος ΓραβρήλοςΠρόγραμμα και αποτελέσματα Stock

Πρόγραμμα και αποτελέσματα Modified


Φύλλο Αγώνα

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ