Πρωτάθλημα 1/3 / 1/10 EP On Road TC / RCmaniacs Argos / 2021-07-11 -

Άτομα αγώνα  • Αλυτάρχης Παπανικολάου Γιάννης

  • Τεχνικός Έλεγχος Αρβαβίτης Γιάννης

  • Γραμματεία Αντζουλάτος Γραβρήλος

Πρόγραμμα και αποτελέσματα Stock

Πρόγραμμα και αποτελέσματα ModifiedΦύλλο Αγώνα