Αποτελέσματα Αγώνα 1/10 EP On Road TC-Πρωτάθλημα 1:5 - ΕΛ.Μ.Ε.


Πρωτάθλημα 1:5 / 1/10 EP On Road TC / FRT / 2022-07-10 -

Συντελεστές αγώνα

  • Αλυτάρχης Νικολακόπουλος Νίκος
  • Τεχνικός Έλεγχος Νικολακόπουλος Νίκος
  • Γραμματεία Αντζουλάτος Γαβρήλος


Πρόγραμμα και αποτελέσματα Modified
Πρόγραμμα και αποτελέσματα Stock

Στοιχεία Αγώνα
Φύλλο Αγώνα
Αξιολόγηση Αγώνα

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου