Αποτελέσματα Αγώνα 1/10 EP On Road TC-Πρωτάθλημα 2:4 - ΕΛ.Μ.Ε.


Πρωτάθλημα 2:4 / 1/10 EP On Road TC / RCmaniacs Argos / 2022-05-29 -

Άτομα αγώνα


  • Αλυτάρχης Παπανικολάου Γιάννης

  • Τεχνικός Έλεγχος Μητροβγένης Άκης

  • Γραμματεία Αντζουλάτος Γαβρήλος

Πρόγραμμα και αποτελέσματα Stock
Πρόγραμμα και αποτελέσματα Modified

Φύλλο Αγώνα

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ