Αποτελέσματα Αγώνα 1/5 Large Scale-Πρωτάθλημα 2:3 - ΕΛ.Μ.Ε.


Πρωτάθλημα 2:3 / 1/5 Large Scale / FRT / 2022-05-22 -

Άτομα αγώνα


  • Αλυτάρχης Αντζουλάτος Γαβρήλος

  • Τεχνικός Έλεγχος Παπανικολάου Γιάννης

  • Γραμματεία Αρβανίτης Γιάννης

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Φύλλο Αγώνα

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου