Κανονισμοί - ΕΛ.Μ.Ε.


Κανονισμοί 2023Μέτρα Προφύλαξης λόγο Covid-19Τελευταία Ενημέρωση 20/05/2023 07:11

20/05/2023 Αλλαγή στους κανονισμούς της κατηγορίας Electric 1/10 On Road σχετικά με την μορφή των αγώνων πρωταθλήματος
16/05/2023 Αλλαγή στους Γενικούς Κανονισμούς για την περίπτωση που δεν γίνει ένας αγώνας στην κατηγορία
16/05/2023 Διευκρίνιση στους κανονισμούς της κατηγορίας Electric 1/10 On Road που αφορά την περίπτωση ισοβαθμίας
29/04/2023 Αλλαγή στους κανονισμούς της κατηγορίας Nitro 1/8 On Road που αφορά την χρήση βελτιωτικών πρόσφυσης στα ελαστικά
30/03/2023 Διόρθωση παραγράφων για την κατηγορία Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
30/03/2023 Διόρθωση κωδικού επιτρεπόμενου καπακιού για την κατηγορία Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
30/03/2023 Διόρθωση παραγράφων για την κατηγορία Electric 1/10 FWD
30/03/2023 Προσθήκη ελαστικού για την κατηγορία Electric 1/10 FWD
22/03/2023 Προσθήκη παραγράφου 2.1.3 στους Γενικούς Κανονισμούς που αφορά την επιστροφή ετήσιας
15/03/2023 Διόρθωση στους Γενικούς Κανονισμούς στην Σημείωση 2 διορθώθηκαν οι αριθμοί των παραγράφων
09/03/2023 Διόρθωση αριθμού παραγράφου 4.2.2 σε 4.2.2.1 στην κατηγορία Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
09/03/2023 Αλλαγή ελαστικού για την κατηγορία Electric 1/10 FWD
06/03/2023 Διόρθωση λεκτικού για το σύνολο συμμετεχόντων στις κατηγορίες Nitro 1/5 On Road
06/03/2023 Διόρθωση λεκτικού για το σύνολο συμμετεχόντων στις κατηγορίες Nitro 1/8 GT και Electric 1/8 GT
04/03/2023 Προθήκη μοτέρ στην κατηγορία Electric 1/10 FWD
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 FWD
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/5 On Road
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 On Road
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/10 On Road
23/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 GT και Electric 1/8 GT
23/02/2023 Διευκρίνιση στο άρθρο 6.1.1 των Γενικών Κανονισμών
22/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 Off Road
22/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/8 Off Road
22/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road FWD
22/02/2023 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
22/02/2023 Εισαγωγή Νέων Γενικών Κανονισμών


OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου