Κανονισμοί - ΕΛ.Μ.Ε.


Κανονισμοί 2024Μέτρα Προφύλαξης λόγο Covid-19Τελευταία Ενημέρωση 21/02/2024 11:52

21/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/10 On Road
21/02/2024 Προσθήκη στους Γενικούς Κανονισμούς για ότι αφορά τους Juniors (οδηγοί κάτω των 16)
15/02/2024 Διόρθωση στις παραγράφους 2.3.1 και 2.4.1 των κανονισμών της κατηγορίας Electric 1/8 Off Road
14/02/2024 Προσθήκη ανεξάρτητης ενότητας ΚΑΠΑΚΙ στους κανονισμούς των κατηγοριών Nitro 1/8 GT και Electric 1/8
14/02/2024 Προσθήκη ενότητας για ρύθμιση για την τηλεκατεύθυνση στους κανονισμούς κατηγοριών Electric 1/10 On Road FWD
14/02/2024 Προσθήκη ενότητας για ρύθμιση για την τηλεκατεύθυνση στους κανονισμούς κατηγοριών Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριας Nitro 1/5
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 GT και Electric 1/8
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Nitro 1/8 Off Road
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/8 Off Road
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road FWD
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 On Road (Modified, Stock)
13/02/2024 Εισαγωγή κανονισμών κατηγοριών Electric 1/10 Off Road (2WD, 4WD, SC)
13/02/2024 Εισαγωγή Νέων Γενικών Κανονισμών


OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου