Φύλλο Αγώνα

Πρωτάθλημα 2 από 3 για την κατηγορία 1/8 EP GT

Αποτελέσματα αγώνα

Οικονομικά Στοιχεία

Εισπράξεις
Συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες - Παρόντες
Κόστος Συμμετοχής
Διπλές Συμμετοχές
Καθυστερημένες Πληρωμές
Έσοδα από ενστάνσεις
Οφειλές 
Κόστος ανά συμμετοχή
Πληρωμή προς πίστα
Αλυτάρχης
Χειριστής Γραμματείας
Τεχνικό έλεγχο
Κύπελλα
Οδοιπορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (πως εκτέλεσαν τα καθήκοντα, συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο της κατηγορίας)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ4/6/2022 8:50 πμ