Συμφωνητικά Πιστών 2021 - ΕΛ.Μ.Ε.


Συμφωνητικά Πιστών 2021

Η ΕΛ.Μ.Ε κάθε αγωνιστικό έτος υπογράφει σε συνεργασία με τις πίστες ένα συμφωνητικό συνεργασίας με κύριο γνώμονα τη σωστή παροχή υπηρεσιών από τις πίστες πρός τα μέλη καθώς και την οικονομική συμφωνία. Μπορείτε να βρείτε τα συμφωνητικά με τις πίστες κάνοντας κλίκ στους ακόλουθους συνδέσμους:


OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου